Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rindi Energi AB

Rindi Energi AB

Rindi Energi AB
Jungmansg. 1 A
62151 Visby

Hemsida:

rindi.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Rindi Energi AB skall vara en internationell aktör inom förnyelsebar energi. Bolaget vänder sig kommuner, industrier eller andra möjliga kunder och partners i såväl Sverige som andra länder vad gäller både byggande och drivande av anläggningar för leverans av färdig värme, ånga, el samt pellets baserat på förnyelsebar energi.

Teckningsperiod:

16 juni 2011 - 1 juli 2011

Lista:

Alternativa Aktiemarknaden

Emissionsbelopp:

59,2 + 10 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 juni 2011

Värdering:

Pre-money 59,2 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad till 29,9 Mkr. Förutom en företrädesemission på 59,2 Mkr så gör företaget även en riktad nyemission på 10 Mkr.

Uppdaterat: 2011-06-17

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss