Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ridercam AB

Ridercam AB

Ridercam AB
Eriksbergsgatan 10 A
114 30 Stockholm

Hemsida:

ridercamsystems.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Ridercam erbjuder ett system som tar bilder och filmar gäster på åkturer på nöjesfält som gästen sedan kan köpa.

Teckningsperiod:

12 februari 2019 - 13 mars 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

23 Mkr

Teckningskurs:

5,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

147 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

Minimum 500 aktier.

Övrigt:

Ridercam noteras på First North den 26 mars 2019.

Uppdaterat: 2019-02-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss