Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i RhoVac AB

RhoVac AB

RhoVac AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.rhovac.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

RhoVac är ett bioteknikföretag verksamt inom att upptäcka och utveckla cancervaccin.

Teckningsperiod:

21 januari 2016 - 4 februari 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

20,3 Mkr

Teckningskurs:

16,60 kr per unit / 8,30 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

37,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Post:

1 unit, minimum 300 units.

Övrigt:

Efter emissionen noteras RhoVac på Aktietorget.

En unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigande till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.

En teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 8,30 kronor per aktie kontant.

Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kan äga rum under perioden från och med den 15 november 2016 till och med den 6 december 2016.

Uppdaterat: 2016-01-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss