Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rezidor Hotel Group AB

Rezidor Hotel Group AB

Rezidor Hotel Group AB
Klarabergsviadukten 70C
111 64 Stockholm

Hemsida:

www.rezidor.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Rezidor Hotel Group är ett internationellt hotellföretage med ett flertal varumärken i sin portfölj.

Teckningsperiod:

5 maj 2014 - 21 maj 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

544 Mkr

Teckningskurs:

22,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 april 2014

Värdering:

3264 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. Varje befintlig aktie i Rezidor berättigar till en (1) teckningsrätt och sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Obs, datum är en uppskattning, beslut tas den 24 april 2014.

Carlson Inc som äger 51 procent av Rezidor har informerat Rezidor om sin avsikt att teckna sig för sin proportionella andel av teckningsrätterna.

Uppdatering: Faktiska datum har lagts in.

Uppdaterat: 2014-04-29

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss