Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rethinking Care Sweden AB

Rethinking Care Sweden AB

Rethinking Care Sweden AB
Scheelevägen 27
223 63 Lund

Hemsida:

www.rethinkingcare.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Rethinking Care erbjuder ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande affärsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården.

Teckningsperiod:

29 maj 2018 - 29 maj 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

1,39 Mkr

Teckningskurs:

1,35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Arenakoncernen AB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss