Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rethinking Care Sweden AB

Rethinking Care Sweden AB

Rethinking Care Sweden AB
Scheelevägen 27
223 63 Lund

Hemsida:

www.rethinkingcare.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Rethinking Care erbjuder ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande affärsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården.

Teckningsperiod:

3 november 2016 - 17 november 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25,5 Mkr

Teckningskurs:

5,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

39,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Vänder sig till allmänheten.

Post:

1 aktie, dock minimum 870 aktier.

Övrigt:

Observera, i skrivande stund är datumen bara en uppskattning.

Efter emissionen noterar sig Rethinking Care på First North.

Uppdatering: Faktiska datum för teckingsperioden har lagts in.

Uppdaterat: 2016-11-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss