Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rethinking Care Sweden AB

Rethinking Care Sweden AB

Rethinking Care Sweden AB
Scheelevägen 27
223 63 Lund

Hemsida:

www.rethinkingcare.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Rethinking Care erbjuder ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande affärsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården.

Teckningsperiod:

1 juni 2016 - 29 juni 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

25 Mkr pre-money.

Villkor:

Private placement.

Post:

Övrigt:

I maj-juni 2016 gjorde företaget även en nyemission på 2 Mkr till pre-money 23 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss