Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Respiratorius AB

Respiratorius AB

Respiratorius AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund

Hemsida:

www.respiratorius.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Respiratorius AB utvecklar nya effektiva läkemedel mot folksjukdomarna kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma.

Teckningsperiod:

14 juni 2010 - 1 juli 2010

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 35 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:7. 7 befintliga aktier oavsett aktieslag ger rätt att teckna 1 ny A-aktie.

Post:

Övrigt:

40% av emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser. Respiratorius planerar att notera företagets aktie under 2011 under förutsättning att bolaget utvecklas enligt plan.

Uppdaterat: 2010-06-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss