Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Respiratorius AB

Respiratorius AB

Respiratorius AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund

Hemsida:

www.respiratorius.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Respiratorius AB utvecklar nya effektiva läkemedel mot folksjukdomarna kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma.

Teckningsperiod:

1 juni 2006 - 16 juni 2006

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

4,50 kr

Likviddag:

23 juni 2006

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

1000 aktier

Övrigt:

Uppdatering: Nyemission och notering skjuten på framtiden pga det volatila börsläget. Företaget gör istället en garanterad nyemission på 10 Mkr nu och räknar med att göra en riktad nyemission till några utvalda investerare under hösten 2006.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss