Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Respiratorius AB

Respiratorius AB

Respiratorius AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund

Hemsida:

www.respiratorius.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Respiratorius AB utvecklar nya effektiva läkemedel mot folksjukdomarna kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma.

Teckningsperiod:

15 januari 2009 - 16 februari 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

10,5 Mkr

Teckningskurs:

1,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 46,9 Mkr och 57,4 Mkr post money.

Villkor:

Ingen företrädesrätt

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss