Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Respiratorius AB

Respiratorius AB

Respiratorius AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund

Hemsida:

www.respiratorius.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Respiratorius AB utvecklar nya effektiva läkemedel mot folksjukdomarna kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma.

Teckningsperiod:

8 december 2017 - 22 december 2017

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

21 Mkr

Teckningskurs:

1,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 december 2017

Värdering:

168 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:8. Varje befintlig aktie ger rätt till 1 teckningsrätt och 8 teckningsrätter ger rätt till teckning av 1 aktie.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga ägare om cirka 3,8 miljoner kronor (motsvarande cirka 18 procent av Emissionen). Därutöver har Bolaget erhållit garantiförbindelser från Christer Fåhraeus via bolag samt externa garanter, om totalt cirka 17,2 miljoner kronor (motsvarande cirka 82 procent av Emissionen). Emissionen är därmed säkerställd till 100 procent.

Uppdaterat: 2017-12-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss