Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Respiratorius AB

Respiratorius AB

Respiratorius AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund

Hemsida:

www.respiratorius.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Respiratorius AB utvecklar nya effektiva läkemedel mot folksjukdomarna kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma.

Teckningsperiod:

22 december 2015 - 23 december 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,5 Mkr

Teckningskurs:

0,42 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

58,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till en utvald grupp svenska investerare omfattande 20 personer.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss