Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Respiratorius AB

Respiratorius AB

Respiratorius AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund

Hemsida:

www.respiratorius.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Respiratorius AB utvecklar nya effektiva läkemedel mot folksjukdomarna kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma.

Teckningsperiod:

30 januari 2014 - 30 januari 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9 Mkr

Teckningskurs:

0,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

73 Mkr pre-money och 82 Mkr post money.

Villkor:

Riktad emission, till "välrenommerade svenska biotechinvesterare".

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss