Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Respiratorius AB

Respiratorius AB

Respiratorius AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund

Hemsida:

www.respiratorius.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Respiratorius AB utvecklar nya effektiva läkemedel mot folksjukdomarna kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma.

Teckningsperiod:

16 maj 2012 - 1 juni 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,6 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 maj 2012

Värdering:

Pre-money 45,6 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Respiratorius har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning motsvarande hela emissionsvolymen.

Respiratorius planerar att lista företaget på Aktietorget den 5 juli 2012.

Uppdaterat: 2012-05-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss