Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Reologica Instruments AB

Reologica Instruments AB
Scheelevägen 30
22363 Lund

Hemsida:

www.reologica.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Producerar och säljer analysinstrument inom reologi.

Teckningsperiod:

3 mars 2008 - 30 april 2008

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

18 april 2008

Avstämningsdag:

Värdering:

16,8 Mkr före emissionen och 21,8 Mkr om emissionen fulltecknas.

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

1000 aktier

Övrigt:

Vid överteckning kan erbjudandet ökas med högst ytterligare 1 000 000 aktier. Till tecknare som enskilt tecknar mer än 125 000 aktier, utställes en option att få teckna ytterligare lika många aktier för 6 kronor per styck under perioden 1 juni 2009 – 15 januari 2010. Erbjudandet gäller de först tecknade åtta posterna om 125 000 aktier. Företaget noteras på Aktietorget den 19 maj 2008.

Uppdatering: Teckingsperioden förlängs från den 9 april till den 30 april.

Uppdatering: Företaget ställer in nyemissionen och noteringen på Aktietorget.

Uppdaterat: 2008-05-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss