Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Renewable Ventures Nordic AB

Renewable Ventures Nordic AB

Renewable Ventures Nordic AB
Humlegårdsgatan 4
114 46 Stockholm

Hemsida:

www.reventures.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Renewable Ventures Nordic investerar i små onoterade och noterade innovativa miljöteknikbolag. Renewable Ventures Nordic AB hette tidigare Geotermica AB.

Teckningsperiod:

26 oktober 2020 - 23 november 2020

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

1,65 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

3,29 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Två (2) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie med företrädesrätt.

Post:

1 aktie, minimum 10 000 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss