Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Renewable Ventures Nordic AB

Renewable Ventures Nordic AB

Renewable Ventures Nordic AB
Humlegårdsgatan 4
114 46 Stockholm

Hemsida:

www.reventures.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Renewable Ventures Nordic investerar i små onoterade och noterade innovativa miljöteknikbolag. Renewable Ventures Nordic AB hette tidigare Geotermica AB.

Teckningsperiod:

10 september 2017 - 28 september 2017

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3,52 Mkr

Teckningskurs:

3,20 kr per unit / 1,60 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

7,04 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Fyra befintliga aktier ger en teckningsrätt. Det krävs en teckningsrätt för att teckna en unit. En unit består av två aktier och en teckningsoption.

Post:

Övrigt:

En teckningsoption ger rätt att teckna en nya aktie för 2,50 kr under perioden 10-28 september 2018.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss