Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Renewable Ventures Nordic AB

Renewable Ventures Nordic AB

Renewable Ventures Nordic AB
Humlegårdsgatan 4
114 46 Stockholm

Hemsida:

www.reventures.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Renewable Ventures Nordic investerar i små onoterade och noterade innovativa miljöteknikbolag. Renewable Ventures Nordic AB hette tidigare Geotermica AB.

Teckningsperiod:

20 november 2012 - 30 november 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

0,72 Mkr

Teckningskurs:

1,15 kr

Likviddag:

10 december 2012

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 9,1 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Post:

2500 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss