Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Relation & Brand AB

Relation & Brand AB

Relation & Brand AB
Drottninggatan 61, 2tr
111 21 Stockholm

Hemsida:

www.relationbrand.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Relation & Brand är ett snabbt växande företag som erbjuder tjänster och applikationer inom e-postmarknadsföring och e-distribution.

Teckningsperiod:

23 december 2009 - 8 januari 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,5 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 december 2009

Värdering:

Pre-money 5,5 Mkr och 11 Mkr post money om emissionen fulltecknas.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Allmänheten har ej rätt att delta.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 23 december 2009 - 4 januari 2010.

Uppdaterat: 2009-12-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss