Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rejlers AB

Rejlers AB

Rejlers AB
Lindhagensgatan 126
112 51 Stockholm

Hemsida:

www.rejlers.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 1 800 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur.

Teckningsperiod:

17 mars 2017 - 31 mars 2017

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

201,6 Mkr

Teckningskurs:

39 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 mars 2017

Värdering:

504 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. För varje innehavd aktie i Rejlers erhålls en (1) teckningsrätt av serie A eller serie B. Fem (5) teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie A och fem (5) teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie B. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Post:

Övrigt:

Den 7 mars 2017 beräknas mer detaljerad information om emissionen att presenteras.

Uppdaterat: 2017-03-07

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss