Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rejlers AB

Rejlers AB

Rejlers AB
Lindhagensgatan 126
112 51 Stockholm

Hemsida:

www.rejlers.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 1 800 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur.

Teckningsperiod:

19 februari 2014 - 19 februari 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

85 Mkr

Teckningskurs:

94,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1,08 Mdkr pre-money.

Villkor:

Riktad till Nordea Fonder AB, som tecknar för sina fonders räkning.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss