Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rehact AB

Rehact AB

Rehact AB
Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Hemsida:

www.rehact.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Rehact utvecklar och säljer ett helhetskoncept för komfortenergi och frisk luft i byggnader. En nyckelkomponent i systemet är den patenterade värmeväxlaren RVU. Systemet kan kopplas samman med en mängd olika förnybara energikällor och är utvecklat för att väsentligt minska en byggnads behov av extern energi för värme, kyla och frisk luft - samtidigt som en mycket hög komfortnivå erhålles.

Teckningsperiod:

28 april 2010 - 21 maj 2010

Lista:

Annat

Emissionsbelopp:

9,6 Mkr

Teckningskurs:

1,20 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 60,8 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

5000 aktier, dvs 6000 kr.

Övrigt:

Rehact planerar att notera aktier på Alternativa Aktiemarknaden under Q3 2010.

Uppdaterat: 2010-05-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss