Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rehact AB

Rehact AB

Rehact AB
Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Hemsida:

www.rehact.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Rehact utvecklar och säljer ett helhetskoncept för komfortenergi och frisk luft i byggnader. En nyckelkomponent i systemet är den patenterade värmeväxlaren RVU. Systemet kan kopplas samman med en mängd olika förnybara energikällor och är utvecklat för att väsentligt minska en byggnads behov av extern energi för värme, kyla och frisk luft - samtidigt som en mycket hög komfortnivå erhålles.

Teckningsperiod:

23 april 2015 - 23 april 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

3,2 Mkr

Teckningskurs:

1,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

8 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till mot ett antal personer med koppling till den svenska fastighetsbranschen.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss