Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rehact AB

Rehact AB

Rehact AB
Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Hemsida:

www.rehact.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Rehact utvecklar och säljer ett helhetskoncept för komfortenergi och frisk luft i byggnader. En nyckelkomponent i systemet är den patenterade värmeväxlaren RVU. Systemet kan kopplas samman med en mängd olika förnybara energikällor och är utvecklat för att väsentligt minska en byggnads behov av extern energi för värme, kyla och frisk luft - samtidigt som en mycket hög komfortnivå erhålles.

Teckningsperiod:

30 oktober 2011 - 30 november 2011

Lista:

Alternativa Aktiemarknaden

Emissionsbelopp:

3,13 Mkr

Teckningskurs:

1,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 70,5 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minst 4000 aktier, dvs 5000 kr.

Övrigt:

Uppdaterat: 2011-11-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss