Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Redsense Medical AB

Redsense Medical AB

Redsense Medical AB
Gyllenhammars väg 26
302 92 Halmstad

Hemsida:

www.redsensemedical.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Redsense Medical utvecklar, marknadsför och säljer system för dialysövervakning.

Teckningsperiod:

31 oktober 2019 - 31 oktober 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,17 Mkr

Teckningskurs:

10,38 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

123,2 Mkr pre-money

Villkor:

Kvittningsemission riktad till riktad till Gerhard Dal och Modelio Equity AB, för kvittning av lån på 3 Mkr + ränta.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2019-10-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss