Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Redsense Medical AB

Redsense Medical AB

Redsense Medical AB
Gyllenhammars väg 26
302 92 Halmstad

Hemsida:

www.redsensemedical.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Redsense Medical utvecklar, marknadsför och säljer system för dialysövervakning.

Teckningsperiod:

11 augusti 2017 - 11 augusti 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,46 Mkr

Teckningskurs:

10,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

98,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad emission, där största tecknare var AB Pethk (Lennart Nilsson via bolag), Gerhard Dal, Handelshuset Viroderm, Haos Inwest AB, Martin Olausson, Oscar Duvik.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss