Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Redsense Medical AB

Redsense Medical AB

Redsense Medical AB
Gyllenhammars väg 26
302 92 Halmstad

Hemsida:

www.redsensemedical.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Redsense Medical utvecklar, marknadsför och säljer system för dialysövervakning.

Teckningsperiod:

21 april 2015 - 11 maj 2015

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

7 Mkr + 4 Mkr

Teckningskurs:

10 kr per unit (5 kr per aktie)

Likviddag:

Tre bankagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

31 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1 unit, dock minst 500 units.

Övrigt:

Redsense Medical noteras på Aktietorget efter emissionen.

Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption på 3 Mkr användas.

1 unit består av 2 aktier och en vederlagsfri teckningsoption.

Uppdatering: Övertilldelningsoptionen har utökats till 4 Mkr.

Uppdaterat: 2015-04-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss