Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Redland Farming AB

Redland Farming AB

Redland Farming AB
Grävlingsvägen 52
167 56 Bromma

Hemsida:

www.redland.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Redland Farming investerar i jordbruksverksamhet i Ryssland med fokus på spannmåls- och mjölkproduktion. Redland Farming AB hette tidigare Insight Energy AB. Insight Energy AB hette tidigare Insight Oil & Gas AB.

Teckningsperiod:

29 juni 2012 - 6 juli 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3,5 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

13 juli 2012

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Russian Industrial Investment Group Pte Ltd.

Post:

Övrigt:

Bolaget skriver att teckningskursen har fastställts mot bakgrund av bolagets beräknade marknadsvärde. Kan tilläggas att huvudägare sålde aktier till allmänheten i ett erbjudande från bolaget tidigare i år för 90 öre per aktie, jämfört med att marknadsvärdet nu bedöms vara 50 öre.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss