Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Redland Farming AB

Redland Farming AB

Redland Farming AB
Grävlingsvägen 52
167 56 Bromma

Hemsida:

www.redland.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Redland Farming investerar i jordbruksverksamhet i Ryssland med fokus på spannmåls- och mjölkproduktion. Redland Farming AB hette tidigare Insight Energy AB. Insight Energy AB hette tidigare Insight Oil & Gas AB.

Teckningsperiod:

27 november 2006 - 8 december 2006

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

15 kr

Likviddag:

Tre bankdagar efter tilldelning.

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

500 aktier.

Övrigt:

Företaget planerar en listning på Nordic-OTC i december.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss