Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Redbet Holding AB

Redbet Holding AB

Redbet Holding AB
Sveavägen 31
11134 Stockholm

Hemsida:

www.redbetholding.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Redbet Holding äger och förvaltar bolag inom spelsektorn och är moderbolag i en koncern vars bolag erbjuder spel över internet inom sportsbetting, poker och kasino samt via fysiska bettingshops i Lettland.

Teckningsperiod:

2 juni 2006 - 30 juni 2006

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15 Mkr 7,5 Mkr med övertilld

Teckningskurs:

65 kr

Likviddag:

7 juli 2006 är beräknad likvid

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Ingen företrädesrätt

Post:

Övrigt:

Noteras på First North den 14 juli. Uppdatering: På grund av den turbulenta situationen på marknaden förlängs teckningstiden från den 16 juni till den 30 juni. Teckningskursen sänks från 75 kr till 65 kr. Antalet aktier i emissionen ökas till 231.000 stycken. 12 Mkr av 15 Mkr i emissionen är garanterade.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss