Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Recyctec Holding AB

Recyctec Holding AB

Recyctec Holding AB
Forskningsbyn Ideon
223 70 Lund

Hemsida:

www.recyctec.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna använd glykol. Företaget ska generera intäkter såväl genom att ta emot använd glykol som att sälja tillbaka renad glykol till grossist på den svenska marknaden.

Teckningsperiod:

13 oktober 2020 - 13 oktober 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1 Mkr

Teckningskurs:

40 kr per unit / 8 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till garanter som garantiersättning.

Post:

Övrigt:

Varje unit består av fem (5) aktier av serie B, en teckningsoption av serie TO 5 B och en teckningsoption av serie TO 6 B, till ett pris av 40,0 SEK per unit, motsvarande 8,0 SEK/aktie av serie B. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss