Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Recyctec Holding AB

Recyctec Holding AB

Recyctec Holding AB
Forskningsbyn Ideon
223 70 Lund

Hemsida:

www.recyctec.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna använd glykol. Företaget ska generera intäkter såväl genom att ta emot använd glykol som att sälja tillbaka renad glykol till grossist på den svenska marknaden.

Teckningsperiod:

28 november 2017 - 28 november 2017

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

Ca 5 Mkr

Teckningskurs:

0,55 kr eller 0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

11,9 Mkr pre-money, alternativt 13,1 Mkr pre-money om priset är 0,55 kr.

Villkor:

Riktad emission.

Post:

Övrigt:

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,55 kronor per aktie. Om betalning för tecknade aktier erläggs innan den 6 december 2017 emitteras de nya aktierna till en kurs av 0,50 kronor per aktie.

De båda teckningskurserna för de nya aktierna har fastställts med beaktande av aktiens nuvarande börsvärde och aktiens volatilitet samt efter förhandlingar med vidtalade investerare. Emissionsrabatten om 0,05 kronor per aktie vid tidig teckning föranleds av att Bolaget har ett behov av att skyndsamt få in kapital för att i tid kunna fullgöra Bolagets kommande betalningsförpliktelser.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss