Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Recyctec Holding AB

Recyctec Holding AB

Recyctec Holding AB
Forskningsbyn Ideon
223 70 Lund

Hemsida:

www.recyctec.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna använd glykol. Företaget ska generera intäkter såväl genom att ta emot använd glykol som att sälja tillbaka renad glykol till grossist på den svenska marknaden.

Teckningsperiod:

18 september 2014 - 18 september 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,8 Mkr

Teckningskurs:

13,77 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

179,9 Mkr pre-money och 186,7 Mkr post money.

Villkor:

Riktad till en mindre krets investerare, varav några är aktieägare sedan tidigare.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss