Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Recyctec Holding AB

Recyctec Holding AB

Recyctec Holding AB
Forskningsbyn Ideon
223 70 Lund

Hemsida:

www.recyctec.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna använd glykol. Företaget ska generera intäkter såväl genom att ta emot använd glykol som att sälja tillbaka renad glykol till grossist på den svenska marknaden.

Teckningsperiod:

13 mars 2014 - 13 mars 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8 Mkr

Teckningskurs:

7,24 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

80,2 Mkr pre-money och 88,2 Mkr post money.

Villkor:

Nyemissionen riktas till Delcea AB, Henry Dunkers Förvaltnings AB och Sedermera Fondkommission för kunders räkning.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss