Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Recyctec Holding AB

Recyctec Holding AB

Recyctec Holding AB
Forskningsbyn Ideon
223 70 Lund

Hemsida:

www.recyctec.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna använd glykol. Företaget ska generera intäkter såväl genom att ta emot använd glykol som att sälja tillbaka renad glykol till grossist på den svenska marknaden.

Teckningsperiod:

5 november 2012 - 30 november 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,5 Mkr

Teckningskurs:

3,95 kr

Likviddag:

4 bankdagar efter utskickad avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 39,7 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1000 aktier.

Övrigt:

Recyctec Holding listas på Aktietorget den 19 december 2012.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 30 november 2012, och listningen på Aktietorget flyttas till den 2 januari 2013.

Uppdaterat: 2013-09-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss