Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ReCarrier System AB

ReCarrier System AB

ReCarrier System AB
Norum 115
87392 Bollstabruk

Hemsida:

www.recarrier.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ReCarrier är en patenterad pallkonstruktion som kombinerar de bästa egenskaperna hos trä och återvinningsbar plast. Utvecklingen av produkten, som pågått under mer än fem år, har utgått ifrån marknadens ökade krav på hållfasthet, livslängd och lastbärarens funktion som en viktig komponent i en modern logistikprocess. ReCarrier-konceptet är också utvecklat för att fungera optimalt i hyressystem eller för att användas i interna flöden.

Teckningsperiod:

25 mars 2006 - 31 mars 2006

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

1,4 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

15 april 2006

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

Inga poster, ange antal aktier.

Övrigt:

84.000 aktier tecknades i en tidigare emission, och nu erbjuds återstående delen av bemyndigandet på 200.000 aktier.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss