Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ReCarrier System AB

ReCarrier System AB

ReCarrier System AB
Norum 115
87392 Bollstabruk

Hemsida:

www.recarrier.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

ReCarrier är en patenterad pallkonstruktion som kombinerar de bästa egenskaperna hos trä och återvinningsbar plast. Utvecklingen av produkten, som pågått under mer än fem år, har utgått ifrån marknadens ökade krav på hållfasthet, livslängd och lastbärarens funktion som en viktig komponent i en modern logistikprocess. ReCarrier-konceptet är också utvecklat för att fungera optimalt i hyressystem eller för att användas i interna flöden.

Teckningsperiod:

29 augusti 2008 - 8 september 2008

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3,5 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

19 september 2008

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 4,5 Mkr och 8 Mkr post money.

Villkor:

Både befintliga aktieägare och nya investerare kan teckna sig.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Teckningsperioden har förlängts från den 8 september till den 10 oktober 2008. Företaget verkar i stort sett inte ha fått in några pengar alls hittills. Företaget skriver att inte mycket annat återstår än likvidation om det inte kommer in en del pengar från emissionen.

Uppdaterat: 2008-10-06

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss