Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i RealXState AB

RealXState AB

RealXState AB
Garvaregatan 7 C
791 70 Falun

Hemsida:

realxstate.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

RealXState ska kombinera byggverksamhet med kommersiella kassaflödesfastigheter och bostadsprojekt.

Teckningsperiod:

25 maj 2015 - 30 juni 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50 Mkr + 30 Mkr

Teckningskurs:

400 kr per preferensaktie

Likviddag:

7 juli 2015

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktar sig till allmänheten i Sverige och institutioner.

Post:

5 preferensaktier, dock lägst 25.

Övrigt:

Aktierna noteras på First North den 15 juli 2015.

9,25 procent årlig direktavkastning till och med den 31 december 2018
och därefter 10,75 procent årlig direktavkastning baserat på en
teckningskurs om 400 kronor per Preferensaktie, vilket motsvarar en
genomsnittlig effektiv avkastning om 9,58 procent per år till och med
den 31 december 2018 och därefter 11,19 procen

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss