Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i RealXIQ AB

RealXIQ AB

RealXIQ AB
Drottninggatan 28 1tr
252 21 Helsingborg

Hemsida:

realxiq.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

RealX IQs affärsidé är att aktivt förvärva utvecklingsbar projektmark i stor skala.

Teckningsperiod:

1 februari 2017 - 30 mars 2017

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

12,05 Mkr

Teckningskurs:

0,94 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

101,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

1 aktie, minimum 5000 aktier.

Övrigt:

Uppdatering: RealXIQ förlänger teckningstiden till den 30 mars 2017.

Uppdaterat: 2017-03-16

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss