Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Realtid Media AB

Realtid Media AB

Realtid Media AB
Löjtnantsgatan 17
115 50 Stockholm

Hemsida:

realtidmedia.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Realtid Media är ett mediahus inriktat på finansbranschen och driver bland annat nyhetssajten Realtid.se. Företaget har tre produktlinjer, digitalt, print och fysiska möten.

Teckningsperiod:

15 juli 2021 - 15 augusti 2021

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

1 Mkr

Teckningskurs:

0,30 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Camp Jarl AB med högst 2 083 333 units, Hemming Invest AB med högst 416 667 units och Great Ventures & Consulting GVC AB med högst 833 333 units. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 0,40 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 augusti - 31 augusti 2022.

Uppdaterat: 2021-08-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss