Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Realtid Media AB

Realtid Media AB

Realtid Media AB
Löjtnantsgatan 17
115 50 Stockholm

Hemsida:

realtidmedia.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Realtid Media är ett mediahus inriktat på finansbranschen och driver bland annat nyhetssajten Realtid.se. Företaget har tre produktlinjer, digitalt, print och fysiska möten.

Teckningsperiod:

8 februari 2021 - 5 mars 2021

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

6,71 Mkr

Teckningskurs:

0,30 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 februari 2021

Värdering:

3,35 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Innehav av 1 aktie på avstämningsdagen ger 2 uniträtter. 1 uniträtt ger rätt att teckna 1 ny unit. 1 unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Erbjudandet är garanterat till cirka 92 procent, motsvarande cirka 6,2 MSEK, genom garantiavtal och teckningsförbindelser. Garantiersättningen uppgår till 12 procent av det garanterade beloppet att utbetalas i aktier i Realtid Media, motsvarande 2 480 000 nyemitterade aktier i bolaget.

Teckningsoptionsinnehavare har rätt att under tiden från och med den 1 augusti 2022 till och med den 31 augusti 2022, för två (2) innehavda teckningsoptioner av serie TO2 2021/2022 påkalla teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie.

Uppdatering: Realtid meddelade den 12 februari att man publicerar ett uppdaterat memorandum för sin emission, det framgick dock inte vad i memorandumet som uppdaterat.

Uppdatering: Teckningsperioden förlängs till den 5 mars 2021.

Uppdaterat: 2021-02-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss