Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Realtid Media AB

Realtid Media AB

Realtid Media AB
Löjtnantsgatan 17
115 50 Stockholm

Hemsida:

realtidmedia.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Realtid Media är ett mediahus inriktat på finansbranschen och driver bland annat nyhetssajten Realtid.se. Företaget har tre produktlinjer, digitalt, print och fysiska möten.

Teckningsperiod:

16 april 2020 - 12 maj 2020

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

3 kr per unit och aktie

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

16,9 Mkr pre-money

Villkor:

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt till svenska och internationella professionella investerare.

Post:

1 unit, minimum 2000 units.

Övrigt:

1 unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption. Teckningsoptionsinnehavare har rätt att under tiden från och med den 1 juni 2021 till och med den 30 juni 2021, för fem (5) innehavda teckningsoptioner påkalla teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 3,90 SEK per aktie.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser samt ingått garantiavtal till ett sammanlagt värde om 16 MSEK motsvarande 80 procent av det totala emissionsbeloppet.

Bolaget har för avsikt att i samband med emissionens slutförande ansöka om notering på lämplig marknadsplats.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 12 maj 2020.

Uppdaterat: 2020-05-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss