Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Realfiction Holding AB

Realfiction Holding AB

Realfiction Holding AB
Øster Alle 42
2100 Köpenhamn, Danmark

Hemsida:

www.realfiction.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Realfiction erbjuder olika former av 3D-skyltar.

Teckningsperiod:

10 maj 2017 - 24 maj 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

21,5 Mkr

Teckningskurs:

7,60 kr

Likviddag:

Fyra dagar efter skickad avräkningsnota

Avstämningsdag:

Värdering:

66,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

1 aktie, minimum 700 aktier.

Övrigt:

Realfiction noteras på First North den 20 juni 2017.

Bolaget har 10 Mkr i teckningsåtaganden, varav AmTRAN tar ca 4 Mkr. Utöver detta så har AmTRAN även garanterat 5 Mkr utan ersättning.

Uppdaterat: 2017-05-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss