Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Reachin Technologies AB

Reachin Technologies AB
Förmansvägen 11
117 43 Stockholm

Hemsida:

www.reachin.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utveckling av system- och programvara, Haptik-mjukvara (force feedback).

Teckningsperiod:

10 juni 2005 - 30 juni 2005

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

6,6 Mkr

Teckningskurs:

0,06 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 juni 2005

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss