Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Raytelligence AB

Raytelligence AB

Raytelligence AB
Linjegatan 3 D
302 50 Halmstad

Hemsida:

www.raytelligence.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Raytelligence erbjuder en sensor och en tjänst för att monitorera bl a hjärtslag, kroppsposition och rörelse. Riktar sig till hälsovårdssektorn, men ser även stor potential inom industriella applikationer.

Teckningsperiod:

29 oktober 2020 - 12 november 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

26,3 Mkr

Teckningskurs:

7,20 kr per unit / 3,60 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 oktober 2020

Värdering:

52,6 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje befintlig aktie i Bolaget erhålls en (1) uniträtt och fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser om ca 7,8 MSEK, motsvarande 29,5 procent av Företrädesemissionen, och garantiåtaganden om cirka 18,5 MSEK, motsvarande cirka 70,5 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden har lämnats av externa investerare.

Teckningskursen för de aktier som kan tecknas baserat på Teckningsoptionerna kommer att bestämmas på basis av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME från och med den 24 maj 2021 till och med den 4 juni 2021 med en rabatt om 25 procent. Teckningskursen ska dock inte vara högre än 7,20 SEK per aktie och inte mindre än 0,07 SEK, dvs. kvotvärdet.

Uppdaterat: 2020-10-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss