Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i RayClinic AB

RayClinic AB
C/o Karolinska Institutet, Fogdevreten 2A
171 77 Stockholm

Hemsida:

www.rayclinic.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

RayClinic affärsidé är att specialisera sig på kurativ (botande) och palliativ (smärtlindrande) optimerad strålterapi av högsta kvalitet. Strålbehandlingen skräddarsys med hänsyn till den enskilde patienten och optimeras radiobiologiskt, baserat på de senaste forskningsrönen från Karolinska Institutet.

Teckningsperiod:

19 mars 2007 - 2 april 2007

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24,5 Mkr

Teckningskurs:

18 kr

Likviddag:

17 april 2007

Avstämningsdag:

16 mars 2007

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 3:5

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss