Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i RayClinic AB

RayClinic AB
C/o Karolinska Institutet, Fogdevreten 2A
171 77 Stockholm

Hemsida:

www.rayclinic.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

RayClinic affärsidé är att specialisera sig på kurativ (botande) och palliativ (smärtlindrande) optimerad strålterapi av högsta kvalitet. Strålbehandlingen skräddarsys med hänsyn till den enskilde patienten och optimeras radiobiologiskt, baserat på de senaste forskningsrönen från Karolinska Institutet.

Teckningsperiod:

7 juni 2005 - 12 augusti 2005

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

30 Mkr

Teckningskurs:

15 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

1000 aktier

Övrigt:

Listas på Nordic-OTC den 1 augusti 2005.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd från 22 juni till 12 augusti.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss