Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Raybased AB

Raybased AB

Raybased AB
Nohabgatan 18 A
461 53 Trollhättan

Hemsida:

www.raybased.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Raybased erbjuder ett trådlöst system för intelligent styrning av funktioner och energikontroll i kommersiella fastigheter.

Teckningsperiod:

30 april 2021 - 30 april 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

1 326 Mkr

Teckningskurs:

0,46 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission riktad till säljare av fastigheter och långivare.

Post:

Övrigt:

Raybased AB köper en portfölj fastigheter och byter namn till Randviken Fastigheter AB. Nuvarande verksamhet ska vara kvar i bolaget men totalt sett blir bolaget ett fastighetsbolag.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss