Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ratos AB

Ratos AB

Ratos AB
Drottninggatan 2
111 52 Stockholm

Hemsida:

www.ratos.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ratos är ett börsnoterat private equity-konglomerat. Affärsidén är att skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda företag och investerings-situationer. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av företag.

Teckningsperiod:

29 maj 2013 - 12 juni 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

1452,5 Mkr

Teckningskurs:

1750 kr per preferensaktie serie C

Likviddag:

19 juni 2013

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Handelsbanken Capital Markets och SEB Merchant Banking är finansiella rådgivare till Ratos i samband med emissionen. Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare.

Den effektiva årsavkastningen beräknas uppgå till 6,8% baserat på en initial utdelningsnivå om 100 kronor per preferensaktie och år samt en ökad utdelning med totalt 20 kronor per preferensaktie på årsbasis efter årsstämman 2017.

Beräknad första dag för handel med preferensaktier på Nasdaq OMX Stockholm är den 28 juni 2013.

Uppdatering: Ratos meddelar att teckningstiden för institutioner avslutas i förtid den 4 juni pga god efterfrågan. För privatinvesterare så löper teckningstiden på som tidigare kommunicerat till den 12 juni.

Uppdaterat: 2013-06-04

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss