Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Railcare Group AB

Railcare Group AB

Railcare Group AB
Näsuddsvägen 10
932 21 Skelleftehamn

Hemsida:

www.railcare.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Railcare erbjuder järnvägsbranschen systemlösningar inom underhåll, säkerhet, miljö, metodutveckling och teknik.

Teckningsperiod:

31 augusti 2007 - 14 september 2007

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

22,1 Mkr

Teckningskurs:

0,13 kr

Likviddag:

17 september 2007

Avstämningsdag:

Värdering:

101,1 Mkr efter nyemissionen enligt emissionsvillkor.

Villkor:

Ingen företrädesrätt

Post:

30.000 aktier

Övrigt:

Noteras på Aktietorget den 8 oktober 2007

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss